Quotes Tumblr Themes
"...như gió hoang không hình không giới hạn/ một chiều cả gió lạc vào lòng anh/ gió dường như dừng lại chỗ em ngồi/ gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt..."

"...ta làm sao hóa gió/ theo tóc người lênh đênh..."
YES YES I DO :((((((((((((( COME BACK SOONNN IM DYING HEREEEE

YES YES I DO :((((((((((((( COME BACK SOONNN IM DYING HEREEEE


Next Page